Waarom deelnemen aan klinische onderzoeken

Over

Klinische onderzoeken zijn ontworpen voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor veel mensen. Niets is zo belangrijk voor een klinisch onderzoek als de deelnemende vrijwilligers. Zonder hen zouden er nooit medische doorbraken plaatsvinden.

‘Waarom deelnemen’ is een programma waarmee aandacht wordt gevraagd voor klinische onderzoeken. Het bevat de volgende resources:

Video's

Video’s van patiëntervaringen tijdens klinische onderzoeken

Online resources

Online resources voor meer informatie over klinische onderzoeken

Klinische onderzoeken

Huidige klinische onderzoeken


Waarom deelnemen?

Gemak

Gratis zorg van een lokale arts en/of specialist tijdens het onderzoek

Gratis

Gratis medicatie tijdens het onderzoek

Vergoeding

Financiële vergoeding voor uw tijd en reiskosten

Bijdragen

Uw kans om de medische wetenschap te helpen ontwikkelen

Mogelijkheden voor deelname aan klinische onderzoeken en informatiebronnen voor Nederland

Veelgestelde vragen

Een klinische onderzoeksstudie is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd om erachter te komen of medicijnen en behandelingen die worden ontwikkeld veilig en effectief zijn. Alle studies zijn uniek en worden met verschillende redenen uitgevoerd. Bij een klinische onderzoeksstudie worden menselijke proefpersonen ingezet. Deelnemers staan tijdens de studie onder streng toezicht van een arts en/of andere zorgverleners. Tijdens de studie kan een patiënt een studiemedicijn of een placebo (medicijn zonder werkzaam bestanddeel) krijgen. In de loop van het onderzoek wordt steeds meer informatie verzameld over de behandeling die of het apparaat dat wordt onderzocht.
U hebt misschien wel gehoord van klinische onderzoeken en de bijbehorende ‘fasen’. Er zijn vijf fasen, die door de FDA (Amerikaanse Food and Drug Administration) zijn gedefinieerd. Drie fasen zijn het bekendst.

  • Fase I-studies worden uitgevoerd tijdens het eerste deel van het onderzoeken van een behandeling. Dit zijn meestal korte onderzoeken met gezonde vrijwilligers om erachter te komen of het medicijn veilig is.
  • Tijdens fase II-studies wordt informatie verzameld om erachter te komen of een medicijn invloed heeft op een bepaalde aandoening. Voor deze studies worden meestal grotere groepen vrijwilligers gebruikt en wordt het medicijn op verschillende manieren vergeleken.
  • Tijdens fase III-studies wordt verder onderzoek gedaan naar de veiligheid en de effectiviteit van het medicijn. Voor deze studies worden ook grotere groepen vrijwilligers gebruikt en wordt het medicijn ook op verschillende manieren vergeleken.
De beslissing om deel te nemen aan een klinisch onderzoek is een persoonlijke beslissing. Mensen melden zich om verschillende redenen aan als vrijwilliger. Sommige mensen willen toegang tot de meest recente behandelingen die worden onderzocht. Anderen willen toegang tot specialisten die bij een studie betrokken zijn. Weer anderen willen de wetenschap vooruit helpen.

Ongeacht uw beweegredenen helpt u bij de ontwikkeling van toekomstige medische behandelingen. Ga altijd eerst zelf op onderzoek uit, zodat u een doordachte keuze kunt maken.

Voor sommige onderzoeken wordt een financiële vergoeding gegeven voor uw tijd en reiskosten. Dit verschilt per studie en locatie. Het personeel van de studielocatie kan u informatie geven over vergoedingen voordat u besluit of u wilt deelnemen.
In de hele wereld worden klinische onderzoeksstudies uitgevoerd voor veel verschillende aandoeningen. Een plaatselijke arts die patiënten buiten klinische studies behandelt, kan betrokken zijn bij een studie. De studielocatie kan ook een praktijk zijn waarin alleen klinische onderzoeken worden uitgevoerd.

In alle gevallen heeft de onderzoekslocatie voordat u kunt deelnemen informatie van u nodig om te controleren of u in aanmerking komt. Alle informatie die u deelt, wordt vertrouwelijk behandeld.

In het algemeen zullen de studieartsen en -onderzoekers:

  • uw gezondheid controleren aan het begin van de onderzoeksstudie
  • u specifieke instructies voor deelname geven
  • u streng onder toezicht houden tijdens de studie
  • met u in contact blijven na afloop van de studie
De studiearts en -onderzoekers leggen uit wat de onderzoeksstudie inhoudt om u te helpen beslissen of u wilt deelnemen. Daarna wordt u gevraagd een ‘toestemmingsverklaring’ te lezen. Dit document bevat een beschrijving van de klinische onderzoeksstudie, inclusief het doel, de duur, procedures, mogelijke bekende risico’s en voordelen van deelname, en wat er van u wordt verwacht als u deelneemt. Als u alle belangrijke feiten over de klinische onderzoeksstudie begrijpt, kunt u beslissen of u het document wilt ondertekenen en wilt deelnemen aan de studie.
Klinische onderzoeksstudies zijn aan regelgeving gebonden en worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels die zijn opgesteld door de FDA of andere gezondheidsautoriteiten. De onderzoeksstudie wordt uitgevoerd volgens een protocol. Dit is een gedetailleerd studieplan waarin wordt uitgelegd wat de onderzoekers doen tijdens de studie.

Elke onderzoeksstudie moet ook door een institutionele beoordelingsraad (IBR) of een ethische commissie (EC) worden goedgekeurd. IBR’s en EC’s zijn groepen mensen die de rechten en het welzijn van deelnemers aan onderzoeksstudies helpen beschermen. IBR’s en EC’s bestaan meestal uit artsen, wetenschappers, religieuze vertegenwoordigers en andere personen met of zonder medische achtergrond.

Uw privacy wordt ook beschermd. Zonder uw toestemming mag het onderzoeksteam niemand vertellen over uw deelname aan een onderzoeksstudie. Alle informatie die tijdens de studie wordt verzameld, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw naam wordt niet opgenomen in rapporten over de studie.

Verschillende onderzoeksstudies hebben verschillende risico’s. Sommige studiemedicijnen kunnen bijwerkingen hebben waarvan sommige onbekend zijn. Bij sommige studies ontvangen sommige deelnemers het actieve studiemedicijn en anderen een placebo. Een placebo ziet er hetzelfde uit als het studiemedicijn, maar bevat geen actieve bestanddelen. U ontvangt altijd dezelfde zorg tijdens de studie, ongeacht of u het actieve studiemedicijn of een placebo ontvangt.

Uw studiearts of het onderzoeksteam moet alle risico’s met u bespreken voordat u de toestemmingsverklaring ondertekent.

Ja, u hebt het recht om uw deelname aan een onderzoeksstudie op elk gewenst moment te beëindigen. Vertel de arts of het onderzoeksteam dat u wilt stoppen en waarom, indien u uw deelname wilt beëindigen.
Nadat een klinische onderzoeksstudie is afgerond, wordt alle informatie verzameld en geanalyseerd. De informatie helpt de veiligheid, de effectiviteit en de bijwerkingen van het medicijn of apparaat te bepalen. In de Verenigde Staten wordt de laatste goedkeuring verleend door de FDA. Buiten de Verenigde Staten verlenen soortgelijke organisaties goedkeuring.

Het is belangrijk om met uw arts een behandelplan voor na de studie te bespreken.

Contact opnemen

Word lid van de Panoply-community als u informatie wilt ontvangen over klinische onderzoeken in uw omgeving.